pbnpbn

معرفی تیم فوتبال کراکوویا KS

C:\Users\My iran\Desktop\20200306PF_MB200.jpg

معرفی تیم فوتبال کراکوویا KS : باشگاه فوتبال کراکوویا KS ، یک باشگاه ورزشی لهستانی است که در کراکوف مستقر است . کراکوویا قدیمی ترین کلوپ فوتبال لهستان است که در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال لهستان بازی می کند . تیم هایی از چند سال بزرگتر بودند ، اما شهر Lviv اکنون بخشی

معرفی تیم فوتبال آرکا گدنیا

معرفی تیم فوتبال آرکا گدنیا

معرفی تیم فوتبال آرکا گدنیا : باشگاه فوتبال آرکا گدنیا ؛ یک باشگاه فوتبال حرفه ای لهستانی است ، مستقر در Gdynia ، لهستان ، که در لیگ برتر فوتبال لهستان ( Ekstraklasa) بازی می کند . در91 سال پیش یعنی سال 1929 بود که این باشگاه به عنوان کلوپ گدنیا تأسیس شد . Arka